Publicaties

2023

veldgericht

 1. Bakker, C., Glopper, K. de & Ravesloot, C. (2023). Schoolexamens academisch schrijven als voorbereiding op het hbo en wo. Levende Talen Magazine, 110(2), 16-22.
 2. Vis, M., Glopper, K. de, Stukker, N. Genredidactiek. Nut en noodzaak van genrekennis en -bewustzijn in het lees- en schrijfonderwijs. In: J. Dera, J. Gubbels, J. van der Loo & J. van Rijt (Eds.). Vaardig met vakinhoud. Handboek vakdidactiek Nederlands (pp. 93-104). Bussum: Coutinho.

2022

wetenschappelijk

 1. Bakker, C., de Glopper, K., & de Vries, S. (2022). Noticing as reasoning in Lesson Study teams in initial teacher education. Teaching and Teacher Education, 113, [103656]. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103656
 2. Hoeksema, J., Glopper, K. de, & Noord, G. van. (2022). Syntactic Profiles in Secondary School Writing Using PaQu and SPOD. In D. Fišer & A. Witt (Eds.), CLARIN: The Infrastructure for Language Resources. Berlin, Boston: De Gruyter, pp. 691-708. https://doi.org/10.1515/9783110767377-027
 3. Pulles, M., Berenst, J., Glopper, K. de, & Koole, T. (2022). Children’s discussions about texts: integrating and evaluating practices. Linguistics and Education, 69, [101051]. https://doi.org/10.1016/j.linged.2022.101051
 4. Steenbakkers, J., Rijt, J. van, Baaijen, V., Stukker, N., & Glopper, K. de (2022). Naar betekenisvol formuleeronderwijs: een kwestie van afstemming. Levende Talen Tijdschrift, 23(2), 27-39.
 5. Glopper, K. de. Op weg naar het einde van verzuchtingen over het reëel bestaande grammaticaonderwijs? Levende Talen Tijdschrift, 23(3), 42-48.

veldgericht

 1. Coppen, P.A., Evers-Vermeul, J., Glopper, K. de, & Oostendorp, M. van (2022). Wat moeten leerlingen weten over taal? Kennis en inzichten op het gebied van de taalkunde en taalbeheersing voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Vakdidactiek Geesteswetenschappen: Meesterschap Nederlands. https://neerlandistiek.nl/2022/11/wat-moeten-leerlingen-weten-over-taal/

2021

wetenschappelijk

 1. Vis, M., Gelderen, A. van, Glopper, K. de & Kruiningen, J. van (2021). Samenhangend lees- en schrijfonderwijs in het schoolvak Nederlands. Een bespreking van onderzoek naar effecten en didactiek van samenhangend lees- en schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 98, 94-111.
 2. Pulles, , Berenst, J., Koole, T. & Glopper, K. de (2021). Text formulations as practices of demonstrating understanding of text in interaction. Text&Talk, 41(4), 515-538.
 3. Steenbakkers, J., Stukker, N. & Glopper, K. de (2021). Formuleerproblemen in leerlingenwerk en schoolboeken Nederlands: een onderzoek naar aansluiting tussen de leerstof en de formuleerproblemen van leerlingen. Pedagogische Studiën, 98, 27-45.
 4. Steenbakkers, J., Baaijen, V. & Glopper, K. de (2021). De pedagogische dimensie van formuleer- en schrijfstijlonderwijs binnen het schoolvak Nederlands. Pedagogiek, 41(2), 175–200.
 5. Winden, A. van, Stukker, N., Schooten, E. van, Haaften, T. van, Janssen, F. & Glopper, K. de (2021). Hoe zien de alinea’s van onze leerlingen eruit? Over de kenmerken van alinea’s in e-mails en betogende teksten van havoleerlingen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 43(3), 291–321.

veldgericht

 1. Ros, B., Gelderen, A.van, Glopper, K. de, & Steensel, R. van (2021). Leer ze lezen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs. Meppel: Ten Brink Uitgevers.
 2. Chamalaun, R., Glopper, K. de, & Stolwijk, P. (2021). Literair vertalen: door de letters heen proberen te lezen. Levende Talen Magazine, 108(2), 36-37.
 3. Bax, S, Coppen, P.A., Evers-Vermeul, J., Glopper, K. de, Herten, M. van, Mantingh, E., Oostendorp, M. van, & Voorst, S. van (2021). Bewuste geletterdheid in perspectief: kennis, vaardigheden en inzichten. Vakdidactiek Geesteswetenschappen: Meesterschap Nederlands. https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/2021/03/19/bewuste-geletterdheid-in-perspectief/

2020

wetenschappelijk

 1. Herder, A., Berenst, J., Glopper, K. de, & Koole, T. (2020). Sharing knowledge with peers: Epistemic displays in collaborative writing of primary school children. Learning, Culture and Social Interaction, 24 (March 2020), 1-24.
 2. Herder, A., Berenst, J., Glopper, K. de & Koole, T. (2020). Conversational functions of ‘I know’, ‘you know’ and ‘we know’ in collaborative writing of primary school children. Classroom Discourse. Published online: 14 October 2020.
 3. Ruwette, M., Schooten, E. van, & Glopper, K. de (2020). Teachers’ reading promotion activities: variation, structure and correlates. L1-Educational Studies in Language and Literature, 20, 1- 27.
 4. Pulles, M., Berenst, J., Glopper, K. de, & Koole, T. (2020). Text selection proposals in dialogic reading in primary schools. Pragmatics and Society, 11(4), 591-614.
 5. Pulles, M., Berenst, J., Glopper, K. de, & Joole, T. (2020). How primary school children address reading problems in dialogic reading. Research on Children and Social Interaction, 4(2), 217-242.
 6. Willemsen, A., Gosen, M. N., Koole, T., & de Glopper, K. (2020). Asking for more: Teachers’ invitations for elaboration in whole-class discussions. Research on Children and Social Interaction, 4(2), 192-216.
 7. Willemsen, A., Gosen, M., Koole, T., & de Glopper, K. (2020). Gesture, gaze and laughter. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality2(2).
 8. Willemsen, A., Gosen, M. N., Koole, T., & de Glopper, K.(2020). Teachers’ pass-on practices in whole-class discussions: How teachers return the floor to their studentsClassroom Discourse, 11(4), 297-315.

veldgericht

 1. Steenbakkers, J., & Glopper, K. de. (2020). Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands: Opvoeders in en door de moedertaal (deel 1). Levende Talen Magazine, 107(1), 10–14.
 2. Steenbakkers, J., & Glopper, K. de. (2020). Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands: Persoonsvorming? #hoedan? (deel 2). Levende Talen Magazine, 107(2), 5-9.
 3. Glopper, K. de (2020). KERN is uit. https://www.neerlandistiek.nl/2020/06/kern-is-uit/#more-72053

2019

wetenschappelijk

 1. Bruin, A., Kruiningen, J. van, Glopper, K. de, Meijden, A. van der, & Meulen, N. van der (2019). Opvattingen van mbo-docenten over beroepsgerichte taal- en communicatie-eisen en de aansluiting op een dynamische arbeidsmarkt. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 41(1), 19-32.
 2. Glopper, K. de (2019). En de volgende boost gaat naar … Over onderzoek naar effectieve leeractiviteiten voor het schrijfonderwijs in havo 4. Levende Talen Tijdschrift, 20(3), 23-31.
 3. Pander Maat, H., Raaijmakers, K., Vermeulen, D., & Glopper, K. de (2019). Tekstkenmerken en tekstkwaliteit van leerlingteksten: een annotatiestudie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 41(2), 331-361.

veldgericht

 1. Bax, S, Coppen, P.A., Evers-Vermeul, J., Glopper, K. de, Haaften, T. van, Herten, M. van, Mantingh, E., & Meijer Drees, M. (2019). Perspectieven op taal, taalgebruik en literatuur als basis voor nieuwe eindtermen. Vakdidactiek Geesteswetenschappen: Meesterschap Nederlands. https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/Perspectieven_als_basis_voor_eindtermen_NL_LINEAIReindversie181219.pdf

2018

wetenschappelijk

 1. Herder, A., Berenst, J., de Glopper, K., & Koole, T. (2018). Reflective practices in collaborative writing of primary school students. International Journal of Educational Research, 90, 160-174.
 2. Herder, A., Berenst, J., de Glopper, K., & Koole, T. (2018). Nature and function of proposals in collaborative writing of primary school students. Linguistics and Education, 46, 1-11.
 3. Willemsen, A., Gosen, M. N., van Braak, M., Koole, T., & de Glopper, K. (2018). Teachers’ open invitations in whole-class discussions. Linguistics and Education, 45, 40-49.
 4. Glopper, K. de (2018). Nieuws over Nieuwsbegrip. Over de uitkomsten en interpretatie van een studie naar de effecten van onderwijs in strategieën voor begrijpend lezen. Levende Talen Tijdschrift, 19(2), 26-32.

veldgericht

 1. Glopper, K. de (2018). Kanttekeningen bij onderzoek naar persuasieve communicatie. De Comment, 2017-2018, 2, 11-13 (https://www.yumpu.com/nl/document/view/59842431/comment-2-de-kracht-van-persuasieve-communicatie) (Ook geplaatst op Neerlandistiek.nl op 17 februari 2018: http://www.neerlandistiek.nl/2018/02/kanttekeningen-bij-onderzoek-naar-persuasieve-communicatie/).
 2. Glopper, K. & Pullen, C. (2018). Perspectieven op rijker schrijfonderwijs. Levende Talen Magazine, 105(3), 53-54.
 3. Bloemert, J., Glopper, K. de, Lowie, W., Ravesloot, C., van Veen, K. de, & Graus, J. (2018). Vakdidactisch onderzoek en de onderzoekspraktijk. Levende Talen Magazine, 105, special.
 4. Bax, S, Herten, M. van, Mantingh, E., Witte, Th., Coppen, P., Glopper, K. de, Haaften, T. van, Marle, J. van, & Sijs, N. van der (2018). Visie op de toekomst van het curriculum Nederlands. Versie 1.5, februari 2018. Vakdidactiek Geesteswetenschappen: Meesterschap Nederlands. (https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/Visie-Curriculum-Nederlands-Meesterschapsteams-1.5-definitief.pdf)

2017

wetenschappelijk

 1. Haan, M., Ongena, Y.P., Vannieuwenhuyze, J.T.A. & Glopper, K. de (2017). Response Behavior in a Video-Web Survey: A Mode Comparison Study. Journal of Survey Statistics and Methodology, 5(1), 48-69.

veldgericht

 1. Glopper, K. de (2017). Tekster ontleed: over de waarde, bouwstenen, werkzame bestanddelen en basis van een effectief schrijfprogramma voor de bovenbouw van de basisschool. Levende Talen Tijdschrift, 18(1), 34-41.

2016

wetenschappelijk

 1. Kam, A., Andeweg, B. & Glopper, K. de (2016). Psychologisch teksteigenaarschap en de verwerking van feedback door schrijfgroepen: een verkenning van het verband. In: D. Van De Mieroop, L. Buysse, R. Coesemans & P. Gillaerts (Eds.) De macht van de taal. Taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. (pp. 101-116). Leuven: Acco Uitgeverij.
 2. Glopper, K. de (2016). Fatsoen moet je doen. Over regels voor integer wetenschappelijk handelen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 38(2), 147-151.
 3. Broekhuis, S. & Glopper, K. de (2016). Plaatsen in de tijd: de invloed van instructie in specifieke genrekenmerken op de planningsactiviteiten van groep 8-leerlingen tijdens het schrijven van een verhaal. Levende Talen Tijdschrift, 17(4), 3-14.

veldgericht

 1. Kruiningen, J. van, Glopper, K. de, Jansen, C. & Kramer, F. (2016). Hoofdschudden over spelfouten of werken aan academische geletterdheid. Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek. http://www.neerlandistiek.nl/2016/09/hoofdschudden-over-spelfouten-of-werken-aan-academische-geletterdheid/#more-9434 (Geplaatst op 16 september 2016.)
 2. Neijt, A., Mantingh, E., Coppen, P.-A., Oosterholt, J., Glopper, K. de & Witte, Th. (2016). Manifest voor het schoolvak Nederlands. Levende Talen Magazine, 103, 1, 28-29.

2015

wetenschappelijk

 1. Gosen, M.N., Berenst, J. & Glopper, K. de. (2015). Shared reading at kindergarten. Understanding book content through participation. Pragmatics and Society, 6(3), 368-398.
 2. Gosen, M.N., Berenst, J. & Glopper, K. de. (2015). Problem-solving during shared reading at kindergarten. Classroom Discourse, 6(3), 175-197.
 3. Linthorst, R. & Glopper, K. de. (2015). De didactiek van begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs: lesobservaties bij Nederlands en zaakvakken. Pedagogische Studiën, 92 (2), 150-166.
 4. Glopper, K. de, Kruiningen, J.F. van & Jansen, C. (2015). Themanummer Academische geletterdheid van studenten in het hoger onderwijs. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 37 (2). (redactie)
 5. Glopper, K. de, Kruiningen, J.F. van & Jansen, C. (2015). Academische geletterdheid van studenten in het hoger onderwijs. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 37(2), 117-125.
 6. Glopper, K. de, & Kruiningen, J.F. van (2015). Gesignaleerd: Bart van der Leeuw & Theun Meestringa (2014). Genres in schoolvakken: Taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Levende Talen Tijdschrift16(2), 49-54.

veldgericht

 1. Glopper, K. de, Hogeveen, N. & Nicolai, Th. (2015). Overtuigingen van masterstudenten over academisch schrijven. In A. Mottart & S. Vanhooren (Red.). 29ste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 235-238). Gent: Academia Press.
 2. Neijt, A, Coppen, P.A. & Glopper, K. de (2015). Bewuste taalvaardigheid als eindterm voor het schoolvak Nederlands in havo en vwo: visie en voorbeelden. In A. Mottart & S. Vanhooren (Red.). 29ste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 198-202). Gent: Academia Press.

2014

wetenschappelijk

 1. Baaijen, V. M., Galbraith, D., & de Glopper, K. (2014). Effects of Writing Beliefs and Planning on Writing Performance. Learning and Instruction, 33, 81-91.
 2. Glopper, K. de, Kruiningen, J. van & Hemmen, N. (2014). Context in Writing Process Research. An exploratory analysis of context characteristics in writing process research in educational and workplace settings. In: D. Knorr, C. Heine & J. Engberg (Eds.), Methods in Writing Process Research. Textproduktion und Medium, Band 13 (pp. 15-39). Frankfurt am Main, Peter Lang.
 3. Glopper, K. de & Willemsen, A. (2014). Kunnen gesloten toetsen bijdragen aan de toetsing van schrijfvaardigheid? Levende Talen Tijdschrift, 15, 1, 31-3
 4. Prenger, J. & Glopper, K. de (2014). Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science. Levende Talen Tijdschrift, 15, 2, 27-36.

veldgericht

 1. Glopper, K. de & Prenger, J. (2014). Schrijfmeters maken. Het beoordelen van leerlingteksten. Meertaal, 1, 2, 28-29.
 2. Ćurčić, M., Boychev, G., Glopper, K. de & Kruiningen, J. van (2014). ‘Patchwriting’: knippen en plakken als overgangsstadium op weg naar professioneel academisch schrijven? Tekstblad, 03, 20-23.

2013

wetenschappelijk

 1. Deunk, M., Berenst, J. & Glopper, K. de. Home-school book sharing comes in many forms: A microanalysis of teacher-child interaction during the sub-activity of borrowing a school book. Journal of Early Childhood Literacy, 13, 2, 242-270.
 2. Gosen, M.N., Berenst, J. & Glopper, K. de (2013). The interactional structure of explanations during shared reading at kindergarten, International Journal of Educational Research, 62, 2013, 62-74.
 3. Prenger, J. & Glopper, K. de (2013). Eindrapportage Onderwijs Bewijs. Schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science. Groningen: Etoc.

veldgericht

 1. Elderenbosch, M. & Glopper, K. de (2013). Leest u de bijsluiter? ALFA-nieuws, 15, 4, 13-16.
 2. Geerlings, L. & Glopper, K. de (2013). Legaal gebruik van voorkennis. Didactief, 43, 3, p. 40.
 3. Noord, L. & Glopper, K. de (2013). Met coole groeten. Didactief, 43, 1-2, p.48-49.
 4. Glopper, K. de & Prenger, J. (2013). Schrijfmeters maken. In A. Mottart & S. Vanhooren (Red.). Zevenentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 86-89). Gent: Academia Press.

2012

wetenschappelijk

 1. Baaijen, V. M., Galbraith, D., & de Glopper, K. (2012). Keystroke Analysis Reflections on Procedures and Measures. Written Communication, 29, 3, 246-277.
 2. Baaijen, V. M., Galbraith, D., & de Glopper, C. (2012). Explaining knowledge change through writing. In Learning to write effectively: Current trends in European research (pp. 150-154). Emerald Group Publishing Limited.
 3. Glopper, K. de, Gosen, M., & Kruiningen, J. van (2012). Gesprekken in het onderwijs: Bijdragen over onderzoek naar interactie en leren voor Jan Berenst. Delft: Eburon. (redactie)
 4. Glopper, K. de, Duursma, E. & Lantinga, R. (2012). Expert of medelezer? Effecten op de interactie van twee voorleesstijlen tijdens tutorlezen. In: K. de Glopper, M. Gosen & J. van Kruiningen (Eds.) Gesprekken in het onderwijs: Bijdragen over onderzoek naar interactie en leren voor Jan Berenst, p. 73-96. Delft: Eburon.
 5. Glopper, K. de, & Hof, M. (2012). Leren in interactie en leren van interactie: Itie van den Berg aan het woord. In: K. de Glopper, M. Gosen & J. van Kruiningen (Eds.) Gesprekken in het onderwijs: Bijdragen over onderzoek naar interactie en leren voor Jan Berenst, p. 241-262. Delft: Eburon.
 6. Pollmann, E., Prenger, J. & Glopper, K. de (2012). Het beoordelen van leerlingteksten met een schaalmodel. Levende Talen Tijdschrift, 13, 3, 15-24.
 7. Schaaf, N. van der, Berenst, J., Doornenbal, J. & Glopper, K. de (2012). Communicatieve activiteiten in de buitenschoolse opvang: een veldverkenning. Pedagogiek, 32, 3, 217-233.
 8. Hajer, M., Meestringa, T., Leeuw, B. van der, Prenger, J., Glopper, K. de & Dijk, G. van (2012). Genre, geletterdheid en vaktaalontwikkeling. In N. de Jong, K. Juffermans, M. Keijzer & L. Rasier (Eds.), Papers of the Anéla, Applied Linguistics Conference (p. 389-414). Delft: Eburon.

2011

wetenschappelijk

 1. Andringa, S., Glopper, K. de & Hacquebord, H. (2011). The effect of explicit and implicit instruction on free written response task performance. Language Learning, 61, 3, 868–903.
 2. Beekhoven, S., Jepma, IJ., Swart, B., Duursma, E., & Glopper, K. de (2011). Spraakmakende veranderingen. Eindevaluatie van Spraakmakend, de VVE-pilot in oost-Groningen gemeenten. Utrecht/Groningen: Sardes/Etoc.
 3. Schaaf, N. van der, Vrij, M., Berenst, J., Doornenbal, J., & Glopper, K. de (2010/2011). De interactie tussen leiding en kinderen en tussen kinderen onderling in twee verschillende typen buitenschoolse opvang. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 84/85, 135-144.
 4. Schoonen, R., Gelderen, A. van, Stoel, R., Hulstijn, J. & Glopper, K. de. (2011). Modeling the development of L1 and EFL writing proficiency of secondary-school students. Language Learning, 61, 1, 31-79.

veldgericht

 1. Glopper, K. de & Geest, W. van den (2011). Rekenen op groep nul? TAAL LEZEN primair, 1, juni 2011, 16-18.
 2. Prenger, J. & Glopper, K. de (2011). Schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science. In S. Vanhooren & A. Mottart (red.). Vijfentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (p. 77-81). Gent: Academia Press.

2010

wetenschappelijk

 1. Baaijen, V.M., Galbraith, D., & de Glopper, C.M. (2010). Writing: The Process of Discovery. In S. Ohlsson & R. Catrambone (Eds.), Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp.1774-1779). Austin, TX: Cognitive Science Society.
 2. Deunk, M., Berenst, J. & Glopper, K. de. (2010). “Miss! I’m done!” Finishing crafts assignments as a Situated Activity System in preschool. Linguistics and Education, 21, 2, 101-117.

2009

wetenschappelijk

 1. Gosen, M., Berenst, J. & Glopper, K. (2009) Participeren tijdens het voorlezen van prentenboeken in de kleuterklas. Een pilotstudy. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 81, 1, 53-63.
 2. Gosen, M., Besselse, M., Glopper, K. de & Berenst, J. (2009). De ontwikkeling van een instrument voor het meten van de voorleeservaring van kleuters. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 82, 2, 69-80.
 3. Beekhoven, S., Jepma, IJ., Vegt, A.L. van der, Berenst, J., Glopper, K. de, Herder, A. & Prenger, J. (2009). Evaluatie Spraakmakend. Tussenrapportage over de eerste meting. Utrecht: Sardes.

veldgericht

 1. Glopper, K. de (2009). Daar trappen wij niet in. Taal Lezen Primair, 2, juni 2009, 2.

2008

wetenschappelijk

 1. Deunk, M., Berenst, J. & Glopper, K. de (2008). The development of early sociodramatic play. Discourse Studies, 10, 5, 615–633.
 2. Prenger, J., Berenst, J., Glopper, K. de & Hacquebord, H. (2008). Problems when working on graph-based mathematics assignments. In: J. Deen, M. Hajer & T. Koole (Eds.), Interaction in two multicultural mathematics classrooms, 69-105. Sociale cohesie in Nederland. Amsterdam: Aksant.

veldgericht

 1. Glopper, K. de (2008). Barbertje moet hangen. Didaktief, 38, 5, 4–6.

2007

wetenschappelijk

 1. Gelderen, A. van, Schoonen, R., Stoel, R., Glopper, K. de & Hulstijn, J. (2007). Development of adolescent reading comprehension in language 1 and language 2: A longitudinal analysis of constituent components. Journal of Educational Psychology, 99, 3, 477–491.
 2. Stevenson, M., Schoonen, R. & Glopper, K. de (2007). Inhibition or compensation? A multidimensional comparison of reading processes in Dutch and English. Language Learning, 57(Supplement 1), 115–154.
 3. Berenst, J., Kwant, A. & Glopper, K. de (2007). Leerzame gesprekken? Interacties met kleuters tijdens voorleessessies. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 78, 2, 85–94.

2006

wetenschappelijk

 1. Schooten, E. van & Glopper, K. de (2006). Literary response and attitude toward reading fiction in secondary education: Trends and predictors. Educational Studies in Languages and Literature, 6, 1, 97-174.
 2. Stevenson, M., Schoonen, R., & de Glopper, K. (2006). Revising in two languages: A multi-dimensional comparison of online writing revisions in L1 and FL. Journal of Second Language Writing15(3), 201-233.
 3. Jolles, J., Groot, R. de, Benthem, J van, Dekkers, H., Glopper, C M de, Uijlings, H., Wolff-Albers, A. Brain Lessons. A contribution to the international debate on Brain, Learning & Education, based on the results of an invitational conference organised by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Opdrachtgever: NWO, Neuropsych Publishers, 2006.

veldgericht

 1. Glopper, K. de (2006). Evidence based onderwijs? Taal Lezen Primair, 19, 3.
 2. Glopper, K. (2006). De schrijfontwikkeling van leerlingen volgbaar maken? Taal Lezen Primair, 20, 12-13.
 3. Glopper, K., & Herder, A. (2006). Modulen taalkunde voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Groningen: Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie, Rijksuniversiteit Groningen.

2005

wetenschappelijk

 1. Glopper, K. de, Daalen-Kapteijns, M. van & Schouten-Van Parreren, C. (2005). The effects of skill in inferring word meaning from context on vocabulary knowledge. In: D. Gilbers & P. Hendriks (Eds.). Rejected Papers: Feestbundel voor Ron van Zonneveld, 13-28. Groningen.

veldgericht

 1. Jolles, J., Groot, R. de, Benthem, J. van, Dekkers, H., Glopper, C. de, Uijlings, H. & Wolff-Albers, H. (2005). Leer het brein kennen. Over een ‘New Learning Science’ op het kruispunt van neurowetenschap, cognitiewetenschap en onderwijswetenschap: resultaat van een invitational conference georganiseerd door NWO op 5 februari 2004. Den Haag: NWO.

2004

wetenschappelijk

 1. Gelderen, A. van, Schoonen, R., Glopper, K. de, Hulstijn, J., Snellings, P., Simis, A. & Stevenson, M. (2004). Linguistic Knowledge, Processing Speed and Metacognitive Knowledge in First and Second Language Reading Comprehension; a Componential Analysis. Journal of Educational Psychology, 96, 1, 19-30.
 2. Schooten, E. van, Glopper, K. de & Stoel, R. (2004). Development of attitude toward reading adolescent literature and literary reading behavior. Poetics, 32, 343-386.
 3. Snellings, P., Gelderen, A. van & Glopper, K. de (2004). Validating a test of second language written lexical retrieval: a new measure of fluency in written language production. Language Testing, 21, 2, 174-201.
 4. Snellings, P., Gelderen, A. van & Glopper, K. de (2004). The effect of enhanced lexical retrieval on L2 writing: a classroom experiment. Applied Psycholinguistics, 25, 2, 175-200.
 5. Schooten, E. van, Fukkink, R. & Glopper, K. de (2004). De effectiviteit van computerondersteund schrijfonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 5, 4, 24-38.

2003

wetenschappelijk

 1. Blok, H., Otter, M.E., Overmaat, M., Glopper, K. de & Hoeksma, J.B. (2003). Literacy programs for initial reading instruction: do they make a difference in learning outcomes? Educational Research and Evaluation, 9, 4, 357-371.
 2. Gelderen, A. van, Schoonen, R., Glopper, K. de, Hulstijn, J., Snellings, P., Simis, A. & Stevenson, M. (2003). Roles of linguistic knowledge, metacognitive knowledge and processing speed in L3, L2 and L1 reading comprehension: A structural equation modeling approach. International Journal of Bilingualism, 7, 1, 7-25.
 3. Prenger, J., Hacquebord, H. & Glopper, K. (2003). Tekstbegrip van wiskundetaken: een moeilijke opgave? Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 70, 91-101.
 4. Prenger, J., Hacquebord, H. & Glopper, K. (2003). Tekstbegrip van wiskundetaken: een moeilijke opgave? In: T. Koole, J. Nortier & B. Tahitu (Eds.), Artikelen van de Vierde Socio-Linguïstische Conferentie, 341-49. Delft: Eburon.
 5. Schoonen, R., Gelderen, A. van, Glopper, K. de, Hulstijn, J., Snellings, P., Simis, A. & Stevenson, M (2003). First language and second language writing: the role of linguistic fluency, linguistic knowledge and metacognitive knowledge. Language Learning, 53, 1, 165-202.
 6. Schooten, E. van & Glopper, K. de (2003). The development of literary response in secondary education. Poetics, 31, 155-187.
 7. Stevenson, M., Schoonen, R. & Glopper, K. de (2003). Inhibition or compensation? A multi-dimensional comparison of reading processes in Dutch and English. Language Learning, 53, 4, 765-815.
 8. Bonnet, G., Daems, F., Glopper, K. de, Horner, S., Lappalainen, H.-P., Nardi, E., Remond, M., Robin, I., Rosen, M., Solheim, R.G., Tonnesen, F.-E., Vertecchi, B., Vrignaud, P. Wagner, A.K.H. & White, J. (2003). Culturally balanced assessment of reading [c-bar]. European network of policy makers for the evaluation of educational systems. Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Narionale et de la Recherche. Paris: DEP Édition.
 9. Snellings, P., Gelderen, A. van & Glopper, K. de (2003). Wat is het belang van een verhoogde woordophaalsnelheid voor het schrijven in een vreemde taal? Levende Talen Tijdschrift, 4, 3, 21-29.

2002

wetenschappelijk

 1. Glopper, K. de (2002). Book reviews. Fisher, Alec and Scriven, Michael (1997). Critical Thinking. Its Definition and Assessment. Edgepress: CA, USA/Centre For Research In Critical Thinking: Norwich, UK. Argumentation, 16, 247-251.
 2. Schoonen, R., Gelderen, A. van, Glopper, K. de, Hulstijn, J., Snellings, P., Simis, A. & Stevenson, M. (2002). Linguistic knowledge, metacognitive knowledge and retrieval speed in L1, L2 and EFL writing. A structural equation modeling approach. In S. Ransdell & M. Barbier (Eds.). New directions for research in L2 writing, 101-122. Studies in writing: Volume 11. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 3. Schooten, E. van & Glopper, K. de (2002). Dalende leerlingprestaties op de centraal schriftelijke eindexamens Duits, Engels en Frans in mavo, havo en vwo? Pedagogische Studiën, 79, 1, 5-17.
 4. Schooten, E. van & Glopper, K. de (2002). The relation between attitude toward reading adolescent literature and literary reading behavior. Poetics, 30, 169-194.
 5. Snellings, P., Gelderen, A. van & Glopper, K. de (2002). Lexical Retrieval: an Aspect of Fluent Second Language Production that can be Enhanced. Language Learning, 52, 4, 723-754.
 6. Swanborn, M. S. L. & Glopper, K. de (2002). Impact of reading purpose on incidental word learning from context. Language Learning, 52, 1, 95-117.

2001

wetenschappelijk

 1. Fukkink, R.G., Blok, H. & Glopper, K. de (2001). Deriving word meaning from written context: a multicomponential skill. Language Learning,51, 3, 477-496.
 2. Daalen-Kapteijns, M. van, Elshout-Mohr, M. & Glopper, K. de (2001). Deriving the meaning of unknown words from multiple contexts. Language Learning,51, 1, 145-181.
 3. Uilenburg, N., Plooij, F.X., Glopper, K. de & Damhuis, R. (2001). Effects of a format-based second language teaching method in Kindergarten. Applied Psycholinguistics, 22, 1-33.
 4. Schooten, E. van, Oostdam, R, & Glopper, K. de (2001). Dimensions and predictors of literary response. Journal of Literacy Research, 33, 1, 1-32.

2000

wetenschappelijk

 1. Blok, H., Otter, M.E. & Glopper, K. de (2000). Vergelijkend onderzoek naar methoden voor aanvankelijk leesonderwijs. Pedagogiek, 20, 3, 255-272.
 2. Glopper, K. de, Fukkink, R.G., & Swanborn, M.S.L. (2000). Incidenteel woorden leren tijdens het lezen. Pedagogische Studiën, 77, 5/6, 348-364.
 3. Daalen-Kapteijns, M. van, Glopper, K. de & Schouten-van Parreren, C. (2000). Het afleiden van woordbetekenissen uit de context: een poging deze vaardigheid te trainen. In: G.W. Meijnen & A.M.L. van Wieringen (Eds.), Onderwijs in maatschappelijk perspectief (pp. 243-271). Leuven/Apeldoorn: Garant.
 4. Schooten, E. van, Hoijtink, H. & Glopper, K. de (2000). Dalende leerlingprestaties op de centraal schriftelijke examens Duits, Engels en Frans in mavo, havo en vwo: toetsing en verklaring van waargenomen trends. In: Conclusie en advies m.b.t. het onderzoek naar ogenschijnlijk dalende leerlingprestaties op de centraal schriftelijke examens Duits, Engels en Frans in mavo, havo en vwo. Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen, Enschede.
 5. Glopper, K. de (2002). Bert Meuffels. De constructie van diagnostische schrijfvaardigheidstoetsen. De constructie van objectief of semi-objectief te scoren diagnostische schrijfvaardigheidstoetsen voor schrijvers van universitair niveau. Boekbeoordeling. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22, 1, 67-71.

1999

wetenschappelijk

 1. Bechger, T.M., Wittenboer, G. van den, Hox, J.J. & Glopper, K. de (1999). The validity of comparative educational studies. Educational Measurement: Issues and Practice, 18, Fall Issue, 18-26.
 2. Glopper, K. de & Grinsven, L. van (1999). Evaluatie-onderzoek Lezen Gaat Voor: literatuurstudie. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
 3. Oostdam, R. & Glopper, K. de (1999). Students’ skill in judging argument validity. In: F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, J.A. Blair & C.A. Willard (Eds.), Proceedings of the Fourth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation (pp. 621-625). Amsterdam: SICSAT.
 4. Schoonen, R. & Glopper, K. de (1999). The assessment of writing proficiency: problems and possibilities. In: W. Decoo, M. Simons & A. Stepanyan (Eds.), L’Enseignement curriculaire des langues étrangères. Echanges INTAS, Volume 3 (pp. 191-212). Lier: Editions Van In.
 5. Swanborn, M.S.L. & Glopper, K. de (1999). Incidental word learning while reading: a meta-analysis. Review of Educational Research, 69, 3, 261-285.

1998

wetenschappelijk

 1. Bechger, T., Schooten, E. van, Glopper, K. de & Hox, J. (1998). The validity of international surveys of reading literacy: the case of the iea reading literacy study. Studies in Educational Evaluation, 24, 2, 99-126.
 2. Fukkink, R.G. & Glopper, K. de (1998). Effects of Instruction in Deriving Word Meaning from Context: a Meta-Analysis. Review of Educational Research, 68,4, 444-463.
 3. Glopper, K. de & Janssen-van Dieten, A. (1988). Modellen en metingen van taalvaardigheid. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 58, 169-178.
 4. Glopper, K. de & Grinsven, L. van (1998). Evaluatie-onderzoek Lezen Gaat Voor: instrumentconstructie. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
 5. Otter, M.E., Glopper, K. de & Schoonen, R. (1998). Relaties tussen leesprestaties en buitenschools lezen in leerjaar 5-8. In: W. van de Grift & L.A.J. van Tilborg (Eds.), Onderwijsonderzoek in het primair onderwijs. Een selectie voor de praktijk (pp.49-62). Alphen aan den Rijn: Samson.

1997

wetenschappelijk

 1. Daalen-Kapteijns, M.M. van, Elshout-Mohr, M., Glopper, K. de & Schouten-van Parreren, (1997). Natuurlijke strategieën bij het afleiden van woordbetekenissen uit context. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
 2. Daalen-Kapteijns, M. van, Glopper, K. de & Schouten-van Parreren, C. (1997). Het afleiden van woordbetekenissen uit de context: een poging deze vaardigheid te trainen. Spiegel, 15, 3, 9-41.
 3. Otter, M.E., Schoonen, R. & Glopper, K. de (1997). De relatie tussen leesprestaties en buitenschools lezen in leerjaar 5-8. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 22, 1, 63-80.
 4. Otter, M.E., Schoonen, R. & Glopper, K. de (1997). Televisiekijken en lezen. Het effect van tv-kijken op de leesfrequentie en leesprestaties in leerjaar 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 22, 2, 76-95.

veldgericht

 1. Leijen, M. van & Glopper, K. de (1997). NT2-leren via tv: mogelijkheden en voorwaarden. Les, 15, 88, 12-13.

1996

wetenschappelijk

 1. Glopper, K. de (1996). The Netherlands. In: P. Dickson & A. Cumming (Eds.), Profiles of Language Education in 25 Countries (pp. 72-76). Slough: NFER.
 2. Glopper, K. de & Z. Horváth (1996). Validity Survey Mother Tongue. Towards a Standardized Examinations System. Joint Hungarian-Dutch project. Final Reports. Arnhem: Cito/EK/Hungarian Academy of Craft & Design Institute of Education/CROSS.
 3. Overmaat, M., Otter, M.E. & Glopper, K. de (1996). Vreemde talen in het basisonderwijs: is Engels niet genoeg? Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
 4. Schoonen, R. & Glopper, K. de (1996). Writing performance and knowledge about writing. In: G. Rijlaarsdam, H. van den Bergh & M. Couzijn (Eds.), Theories, Models and Methodology in Writing research (pp. 87-107). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 5. Glopper, K. de, Daalen-Kapteijns, M. van, & Schouten-van Parreren, C. (1996). Effects of the the training of a word learning strategy. Paper presented at the AERA 1996 Annual Meeting New York, April 8-12. Amsterdam: Centre for the Study of Language Learning and Teaching.

veldgericht

 1. Daalen-Kapteijns, M. van, Glopper, K. de & Schouten-van Parreren, C. (1996). Woordbetekenissen afleiden. Een strategie om de context te gebruiken én los te laten. Levende Talen, 510, 307-311.
 2. Glopper, K. de (1996). Lezen gebaat bij stimulering intellectuele vaardigheden. Didaktief, 26, 1, 10-11.
 3. Glopper, K. de (1996). Nederlands als tweede taal in ervarings-, ontwikkelings- en programmagericht onderwijs aan jonge kinderen. In: F. Spliethoff (Ed.), NT2 in de onderbouw van het basisonderwijs.Verslag van een studiedag (pp. 3-17). ‘s-Hertogenbosch: KPC.
 4. Glopper, K. de, Otter, M.E. & Schoonen, R. (1996). Waarom lezen kinderen toch steeds minder? Het Parool, 22 mei 1996.

1995

wetenschappelijk

 1. Aarnoutse, C., Glopper, K. de, Litjens, P., Sijtstra, J., & Vernooy, K. (1995). Pro-bleemidentificatie en aanzet voor een Actieplan Taal. PO-reeks nr. 22. Zoetermeer: Ministe-rie van O&W/Velddirectie Primair Onderwijs.
 2. Bakker, S., Glopper, K. de, Knecht, A. de, Lagerwaard, K., Noijons, J., Schreuder, K., Schönau, D. & Verhelst, N. (1995). Annual Report Cito-NIPE 1994. Arnhem: Cito.
 3. Eemeren, F.H. van, Glopper, K. de, Grootendorst, R. & Oostdam, R. (1995). Identification of unexpressed premisses and argumentation schemes by students in secondary school. Argumentation and Advocacy, 31, 3, 151-162.
 4. Glopper, K. de (1995). Instruction and achievement in written composition in primary and secondary schools. European Education, 27, 1, 71-86.
 5. Glopper, K. de (1995). Woorden in context. In: C. van den Boer & M. Dolk (Eds.), Rekenen in de bovenbouw van de basisschool. Verslag van de dertiende Panama najaarsconferentie gehouden op 2, 3 en 4 november 1994 te Noordwijkerhout (pp. 111-119). Utrecht: Panama, Hogeschool van Utrecht/Freudenthal Instituut, Universiteit van Utrecht.
 6. Glopper, K. de & Breetvelt, I. (1995). Zelfcontrole en begrijpend lezen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
 7. Oostdam, R. & Glopper, K. de (1995). Argument form and cognitive components. In: F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, J.A. Blair & C.A. Willard (Eds.), Reconstruction and Application. Proceedings of the Third ISSA Conference on Argumentation (pp. 327-336). Amsterdam: International Centre for the Study of Argumentation, Sic Sat.
 8. Otter, M. E., Hox, J. Glopper, K. de & Mellenbergh G.J. (1995). Relationships between reading achievement and leisure-time reading in grades 3, 4, 5 and 6: a longitudinal study in the Netherlands. Paper presented at the 1995 AERA conference. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [ERIC: ED 384 023]
 9. Otter, M. E., Mellenbergh, G.J. & Glopper, K. de (1995). The relationship between information processing variables and test-retest stability for questionnaire items. Journal of Educational Measurement, 1995, 32, 2, 199-216.
 10. Otter, M.E., Overmaat, M. & Glopper, K. de (1995). Evaluatie onderwijsaanbod Nederlandse taal geëvalueerd. In: L. Verhoeven & A. Wald (Eds.) Lezen op school en in het gezin (pp.141-150). Delft: Eburon.
 11. Schooten, E. van, Berdowski, Z., Glopper, K. de, Hoolt, J., Overmaat, M. & Tabibian, N. (1995). Waar een wil is en geen weg. Een onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van cursussen Nederlands als tweede taal in Amsterdam. Amsterdam: O+S/SCO-Kohnstamm Instituut.
 12. Schouten-Van Parreren, C., Glopper, K. de & Daalen-Kapteijns, M. van (1995). De rol van strategieën en metacognitie bij het leren van woorden in het moedertaal- en het vreemde-talenonderwijs. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 20, 3, 229-243.
 13. Schouten-van Parreren, C., Glopper, K. de & Daalen-Kapteijns, M. van (1995). Woordjes leren of woordjes leren leren? In: G.C. de Boer (Ed.), Weet hoe je leert. Metacognitieve vaardigheden in de basisvorming (pp. 63-71). Hoevelaken: CPS,
 14. Veen, A., Overmars, A. & Glopper, K. de (1995). Boekenpret belicht. Onderzoek naar een project Leesbevordering voor 0- tot 6-jarigen. Utrecht: ISOR/Onderwijsonderzoek.

veldgericht

 1. Glopper, K. de & Oostdam, R. (1995). Titelopstel of gericht schrijven? Van achterhoedegevecht naar doelstellingendiscussie. Levende Talen, 504, 535-536.
 2. Glopper, K. de (1995). Een samenvatting in twaalf stappen. In: L. van den Bosch (Ed.), Woordenschat: waarom, wat en hoe. Verslag van twee studiedagen; Antwerpen 24 en 25 november (pp. 50-53). ‘s-Gravenhage: Platform Onderwijs/Nederlandse Taalunie.
 3. Glopper, K. de & Kasteren, C. van (1995). Naar aanleiding van: De toren van babbel. In: L. van den Bosch (Ed.), Woordenschat: waarom, wat en hoe. Verslag van twee studiedagen; Antwerpen 24 en 25 november (pp. 44-49). ‘s-Gravenhage: Platform Onderwijs/Nederlandse Taalunie.

1994

wetenschappelijk

 1. Eemeren, F.H. van, Glopper, K. de, Grootendorst, R. & Oostdam, R. (1994). Student performance in identifying unexpressed premisses and argumentation schemes. In: F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (Eds.), Studies in Pragma-Dialectics (pp. 89-103). Amsterdam: International Centre for the Study of Argumentation.
 2. Glopper, K. de (1994). Van interactie tot instrument. Inaugurale rede uitgesproken op 14 mei 1993. In: S. Karsten (Ed.), Leren van het onderwijs. Een oriëntatie in de onderwijskunde (pp. 71-84). Amsterdam: Faculteit POW, Vakgroep Onderwijskunde.
 3. Oostdam, R., Glopper, K. de & Eiting, M. (1994). Argumentation in written discourse: secondary school students’ writing problems. In: F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (Eds.), Studies in Pragma-Dialectics 4 (pp. 130-141). Amsterdam: International Centre for the Study of Argumentation.
 4. Tel, M., Glopper, K. de & Wijk, C. van (1994). De sollicitatiebrief als functionele schrijfopdracht. In: A. Maes, P. van Hauwermeiren & L. van Waes (Eds.), Perspectieven in Taalbeheersingsonderzoek (pp. 216-226). Dordrecht: ICG.

veldgericht

 1. Glopper, K. de (1994). Is een talenknobbel aan te kweken? Didaktief, 26, 6, 7-9.
 2. Glopper, K. de (1994). Kopje onder in een vreemde taal. Didaktief, 26, 6, 8.
 3. Glopper, K. de & Otter, M.E. (1994). De kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief. School en Begeleiding, 11, 41, 14-16.
 4. Otter, M.E. & Glopper, K. de (1994). Leesprestaties, leesgewoonten en leesbevordering. De jeugdbibliothecaris als katalysator. Leesgoed, 3, 6-10.

1993

wetenschappelijk

 1. Breetvelt, I., Glopper, K. de & Leij, A. van der (1993). Constructie van een indicatietoets voor de PAS-Basiseducatie. Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut.
 2. Breetvelt, I., Glopper, K. de & Leij, A. van der (1993). Handleiding Indicatietoets PAS-Basiseducatie. Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut.
 3. Breetvelt, I., Glopper, K. de & Leij, A. van der (1993). Indicatietoets PAS-Basiseducatie. Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut.
 4. Damhuis, R. & Glopper, K. de (1993). Leerkrachtoordelen over de wenselijke woordenschat van 4- tot 6-jarigen: betrouwbaarheid, validiteit en gebruiksmogelijkheden. Pedagogische Studiën, 70, 5, 322-336.
 5. Glopper, K. de (1993). Grenzen aan leesbevordering. In: M. Koren (Ed.), Leesbevordering aan de grens (pp. 15-28). ‘s-Gravenhage, NBLC.
 6. Glopper, K. de, Daalen-Kapteijns, M. van & Schouten-Van Parreren, C. (1993). Woordenschatverwerving in moedertaal en vreemde talen: een kwestie van transfer? In: V. Geudens & R. Rymenans (Eds.), Het Schoolvak Nederlands in het Secundair/Voortgezet Onderwijs. Enschede: VALO-Moedertaal.
 7. Glopper, K. de & Otter, M.E. (1993). Nederlandse leesprestaties in internationaal perspectief. Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut.

veldgericht

 1. Daalen-Kapteijns, M. van, Glopper, K. de, Schouten-van Parreren, C. & Baak, E. (1993). Het analyseren van woordvormen en kennis van voorvoegsels. Levende Talen, 485, 594-597.
 2. Daalen-Kapteijns, M. van, Schouten-van Parreren, C. & Glopper, K. de (1993). Het afleiden van woordbetekenissen uit de context. Levende Talen, 485, 589-593.
 3. Glopper, K. de & Otter, M.E. (1993). Internationaal leesonderzoek: een bijdrage aan de discussie. RAiN Informatiebulletin, 4, 3, 5-7.
 4. Glopper, K. de & Otter, M.E. (1993). Internationaal vergelijkend onderzoek naar begrijpend lezen. RAiN Informatiebulletin, 4, 1, p. 2-3.
 5. Glopper, K. de & Otter, M.E. (1993). Leesproblemen in vergelijkend perspectief. School en Begeleiding, 10, 38, 40-43.
 6. Glopper, K. de, Schouten-van Parreren, C. & Daalen-Kapteijns, M. van (1993). Woordenschat en woordleervaardigheden in moedertaal en vreemde talen. Levende Talen, 485, 584-588.
 7. Schouten-van Parreren, C., Glopper, K. de & Daalen-Kapteijns, M. van (1993). Het overschatten van de eigen woordkennis. Het belang van metacognitie voor woordenschat. Levende Talen, 485, 599-602.

1992

wetenschappelijk

 1. Blok, H. & Glopper, K. de (1992). Large scale writing assessment. In: L. Th. Verhoeven & J.H.A.L. de Jong (Eds.), The construct of language proficiency. Applications of psychological models to language assessment (pp. 101-111). Amsterdam: John Benjamins.
 2. Damhuis, R., Glopper, K. de, Boers, M. & Kienstra, M. (1992). Woordenlijst voor 4- tot 6-jarigen: een streeflijst voor kleuters. Rotterdam: Projectbureau OVB Rotterdam.
 3. Emmelot, Y, Glopper, K. de & Oostdam, R. (1992). Argumentatie in de CVEN-voorstellen; consequenties voor het onderwijsaanbod. In: P.M. Nieuwenhuijsen (Ed.), Het Schoolvak Nederlands in het Voortgezet/Secundair Onderwijs; ontwikkelingen in onderzoek, beleid en onderwijspraktijk. Verslag van de vijfde HSN-conferentie (pp. 69-78). Enschede: VALO-Moedertaal.
 4. Geus, W. de, Reitsma, P. & Glopper, K. de (1992). Task Characteristics Contributing to the Difficulty of Functional reading Tasks. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Enschede, June 22-25.
 5. Glopper, K. de (1992). A Questionnaire Approach to the Specification of Functional Literacy Activities. In: W. Fase, W. Kreft, P. Leseman & J. Slavenburg (Eds.), Illiteracy in the European Community; Research Problems and Research Findings (pp.47-64). De Lier, Academisch Boeken Centrum.
 6. Glopper, K. de (1992). Curriculum Research and Educational Productivity Research: the Case of Language Education. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Enschede, June 22-25.
 7. Glopper, K. de (1992). Het Onderzoeksprogramma Taalonderwijs. In: J.M.A. Hermanns, G.W. Meijnen & A.M.L. van Wieringen (Eds.), Admiraalzeilen in de Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen (pp. 7-24). Amsterdam: Faculteit der Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen.
 8. Glopper, K. de (1992). Stelonderwijs. In: L. Th. Verhoeven (Ed.), Handboek lees- en schrijfdidactiek (pp. 196-212). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
 9. Glopper, K. de & Otter, M.E. (1992). Leesprestaties van Nederlandse 9-jarigen: reden tot zorg? Presentatie van de Nederlandse resultaten van de IEA Reading Literacy Study ten behoeve van de mini-conferentie Taalonderwijs in de basisschool, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, december 1992.
 10. Oostdam, R, Eemeren, F.H. van & Glopper, K. de (1992). Onderwijs in argumenteren. In: L. Th. Verhoeven (Ed.), Handboek lees- en schrijfdidactiek (pp. 233-249). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
 11. Taakgroep Nederlands (1992). Van onbegrensd belang. De staat van het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen. ‘s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica.

veldgericht

 1. Damhuis, R., Glopper, K. de. (1992). Woordenlijst 4- tot 6-jarigen. Leerkrachtoordelen leveren streeflijst woordenschat voor kleuters. Samenwijs, 13, 7, 7-10.
 2. Glopper, K. de & Otter, M.E. (1992). Leesprestaties van Nederlandse kinderen vallen tegen. Didaktief, 12, december, 4-6.
 3. Schoonen, R. & Glopper, K. de (1992). Toetsing van schrijfvaardigheid: problemen en mogelijkheden. Levende Talen, 470, 187-195.

1991

wetenschappelijk

 1. Glopper, K. de & Nienhuis, L. (1991). Voorwoord bij themanummer Schrijven in moedertaal en vreemde taal. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 40, 2, 3-7.
 2. Boekelder, A., Glopper, K. de & Wijk. C. van (1991). Tekstanalytisch onderzoek van een functionele schrijfopdracht: de inhoud, opbouw en beoordeling van excuusbrieven. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 40, 2, 23-34.
 3. Glopper,K. de (1991). Boekbespreking: U. Schuurs, Leren schrijven voor lezers. Het effect van drie vormen van probleemgericht schrijfonderwijs op de zinsbouwvaardigheid. Pedagogische Studiën, 68, 1, 40-42.
 4. Glopper, K. de (1991). Functioneel onderzoek naar geletterdheid. In: A. Pennings, A. van der Leij, W. Meeus, B. Rang & Th. Wubbels (Eds.), Bijdragen aan pedagogisch onderzoek 1990 (pp. 61-64). Acco, Leuven/Amersfoort.
 5. Glopper, K. de (1991). Over eindexamens, validiteit en betrouwbaarheid. Spiegel, 9, 97-104.
 6. Glopper, K. de & Schooten, E. van (1991). Het behoeftenonderzoek. In: A. Braet & T. Hendrix (Eds.), Het CVEN-rapport. Eindverslag van de Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma’s Nederlandse taal en letterkunde v.w.o. en h.a.vo. (pp.47-83). ‘s-Gravenhage, SDU.
 7. Schooten, E. van & Glopper, K. de (1991). De constructie en interne validering van een meerkeuzetoets voor het meten van schrijfvaardigheid. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 16, 2, 72-92.

1990

wetenschappelijk

 1. Bergh, H. van den, Glopper, K. de, Boogaard, M. & Damhuis, R. (1990). De begripsvaliditeit van de taaltoets allochtone kinderen. In: M. de Bois-Raymond & L. Eldering (Eds.), Nieuwe Oriëntaties op school en beroep: de rol van sexe en etniciteit. Bijdragen aan de Onderwijsresearch No. 31 (pp. 125-132). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 2. Boogaard, M., Damhuis, R,, Glopper, K. de & Bergh, H. van den (1990). De Nederlandse Taalvaardigheid van allochtone en Nederlandse kleuters. Peiling van de taalvaardigheid van Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse en Nederlandse leerlingen aan het einde van de kleuterperiode. Forum 4. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
 3. Boogaard, M., Damhuis, R., Glopper, K. de & Bergh, H. van den (1990). De mondelinge Nederlandse Taalvaardigheid van allochtone en Nederlandse kleuters. In: M. de Bois-Raymond & L. Eldering (Eds.), Nieuwe Oriëntaties op school en beroep: de rol van sexe en etniciteit. Bijdragen aan de Onderwijsresearch No. 31 (pp. 117-124). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 4. Glopper, K. de (1990), Schrijfvaardigheid en schooleffectiviteit. Spiegel, 8, 3, 71-88.
 5. Glopper, K. de (1990). Het kan nog beter… In: H. Hulshof & G. Rijlaarsdam (Eds.), Vernieuwing van het eindexamen Nederlands havo en vwo (pp. 85-88). Amsterdam, Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.
 6. Glopper, K. de (1990). School effectiveness and the writing curriculum in the Netherlands. Paper presented at the Third International Conference for School Effectiveness, Jerusalem, January 3-5, 1990. (Ongepubliceerd manuscript)
 7. Glopper, K. de & Schooten, E. van (1990). De inhoud van de examens Nederlands voor HAVO en VWO. SCO-rapport 243. Amsterdam: SCO.
 8. Glopper, K. de & Schooten, E. van (1990). Resultaten van het behoeftenonderzoek naar de inhoud van de examens Nederlands voor HAVO en VWO. Amsterdam: SCO.
 9. Hoeksma, J.B. & Glopper, K. de (1990). Het oog van de meester: opstelbeoordeling door schrijvers en leerkrachten. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 15, 153-161.
 10. Oostdam, R. Glopper, K. de & Eiting, M.H. (1990). Het schrijven van betogende teksten; empirisch onderzoek naar problemen bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs en enkele adviezen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 12, 309-320.
 11. Schooten, E. van & Glopper, K. de (1990). De validiteit van meerkeuze-instrumenten voor het meten van schrijfvaardigheid. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 12, 93-110.

veldgericht

 1. Glopper, K. de (1990). Enkele opmerkingen over schrijfonderzoek. MOER, 2, 75-76.
 2. Glopper, K. de & Schooten, E. van (1990). Wordt het opstel nu echt afgeschaft? Levende Talen, 451, 230-235.

1989

wetenschappelijk

 1. Baltzer, J., Glopper, K. de & Schooten, E. van (1989). De taalvaardigheid van eerstejaars HBO-studenten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 11, 4, 241-263.
 2. Damhuis, R., Glopper, K. de & Schooten, E. van (1989). Leesprestaties van allochtone leerlingen in groep drie en onderwijs-, leerling- en achtergrondkenmerken. Pedagogische Studiën, 66, 256-267.
 3. Damhuis, R., Glopper, K. de & Schooten, E. van (1989). Leesvaardigheid in het Nederlands van allochtone en Nederlandse leerlingen in groep drie van het basisonderwijs. Pedagogische Studiën, 66, 158-171.
 4. Glopper, K. de (1989). Onderzoek voor een aio verklaard. Spiegel, 7, 3, 85-89.
 5. Glopper, K. de (1989). Over eindtermen en basisvorming. Spiegel, 7, 2, 100-101.

veldgericht

 1. Damhuis, R. & Glopper, K. de (1989). Taalvaardigheid aan het einde van de kleuterperiode. Didaktief, 19, 10, 14-16.

1988

wetenschappelijk

 1. Baltzer, J., Glopper, K. de & Schooten, E. van (1988). De taalvaardigheid van eerstejaars HBO-studenten. SCO-rapport 183. Amsterdam: SCO.
 2. Bergh, H. van den, Glopper, K. de & Schoonen, R. (1988). Directe metingen van schrijfvaardigheid: validiteit en taakeffecten. In: F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (Eds.), Taalbeheersing in Ontwikkeling (pp. 370-378). Dordrecht, Foris Publications.
 3. Glopper, K. de (1988). De effecten van informatie op normen voor schrijfprestaties. In: F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (Eds.), Taalbeheersing in Ontwikkeling (pp. 135-142). Dordrecht, Foris Publications.
 4. Glopper, K. de (1988). Schrijven beschreven. Inhoud, opbrengsten en achtergronden van het schrijfonderwijs in de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. (Academisch proefschrift.) ‘s-Gravenhage, SVO.
 5. Glopper, K. de (1988). Stelonderwijs en stelvaardigheid in basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 65, 149-158.
 6. Glopper, K. de (1988). The Results of the International Scoring Sessions. In: T.P. Gorman, A.C. Purves & R.E. Degenhart (Eds.), The IEA Study of Written Composition I: The International Writing Tasks and Scoring Scales (pp. 59-75). Oxford, Pergamon Press.

1987

wetenschappelijk

 1. Daems, Fr. & Glopper, K. de (1987). De positie van het onderwijs in het Nederlands in Nederland en Vlaanderen. Pedagogische Studiën, 64, 308-313.
 2. Glopper, K. de (1987). Convergent and divergent validity of analytic ratings of writing skill. In: R.E. Degenhart (Ed.), Assessment of student writing in an educational context (pp. 153-168). Jyväskylä, Institute for Educational Research.
 3. Glopper, K. de (1987). Enkele opmerkingen bij het ‘Spiegelcurriculum communicatief taalonderwijs’. Spiegel, 5, 2, 47-50.
 4. Glopper, K. de (1987). Over Kwaliteit en kwaliteiten van teksten. Spiegel, 5, 1, 5-97.
 5. Glopper, K. de (1987). Schrijfonderzoek onder het mes. Spiegel, 5, 1, 43-54.
 6. Glopper, K. de (1987). Schrijfprestatie, schrijfonderwijs en achtergrondvariabelen. In: W.K.B. Hofstee (Ed.), Bijdragen aan de Onderwijsresearch No. 16 (pp. 59-67). Lisse, Swets & Zeitlinger.
 7. Glopper, K. de (1987). Writing achievement, writing instruction and background variables in the Netherlands. In: R.E. Degenhart (Ed.), Assessment of student writing in an educational context (pp. 171-185). Jyväskylä, Institute for Educational Research.

1986

wetenschappelijk

 1. Cameron, A., Eigler, G., Bruce, B., Glopper, K. de, Wesdorp, H., Vähapässi, A. & Woods, C. (1986). New information Technologies and Basic Skills. Working Group 2: Writing Functional and Creative. Paris, OECD.
 2. Glopper, K. de (1986). Meettechnische aspecten van het onderzoek naar de stelvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: SCO.
 3. Glopper, K. de & Kádár-Fülöp, J. (1986). The IEA Student Composition Corpus: Description and Backgrounds. SCO-cahier 37. Amsterdam: SCO.
 4. Glopper, K. de & Rijlaarsdam, G. (1986). Boekbespreking: S. Kroon. Grammatica en Communicatie in het onderwijs Nederlands. Gramma, 10, 1, 71-77.
 5. Oostdam, R.J. & Glopper, K. de (1986). Leerstof voor tekstopbouw in methoden Nederlands voor het MAVO, HAVO en VWO. SCO-cahier 36. Amsterdam: SCO.
 6. Oostdam, R.J. & Glopper, K. de (1986). Leerstof voor tekstopbouw in methoden Nederlands voor het MAVO, HAVO en VWO. Spiegel, 4, 1, 31-68.
 7. Schoonen, R. & Glopper, K. de (1986). Schrijfadviezen van en voor leerlingen. Spiegel, 4, 3, 7-32.

1985

wetenschappelijk

 1. Glopper, K. de (1985). Functionele schrijfopdrachten. Voorbeelden van schrijfprestaties van leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs. Amsterdam: SCO.
 2. Glopper, K. de (1985). Inventarisatie en beschrijving van stelopdrachten in enkele methoden Nederlands LBO en MAVO. Arnhem, CITO.
 3. Glopper, K. de (1985). Schrijfprestaties in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar de stelvaardigheid van leerlingen in het derde leerjaar LTO, LHNO, MAVO, HAVO en VWO. ‘s-Gravenhage, SVO.
 4. Glopper, K. de (1985). Tekstopbouw: verslag van een literatuurstudie naar definities van tekstopbouw en onderzoek naar effecten van instructie. Amsterdam: SCO.
 5. Glopper, K. de (1985). Training van opstelbeoordelaars: effecten en problemen. In: W.K.B. Koning (Ed.), Taalbeheersing in Theorie en Praktijk (pp. 345-352). Dordrecht, Foris Publications.
 6. Glopper, K. de (1985). Verhalen, betogen en beschouwen. Voorbeelden van schrijfprestaties van leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Amsterdam: SCO.
 7. Glopper, K. de (1985). Written Composition in the Netherlands: research results in an international perspective. In: B.P.M. Creemers (Ed.), Evaluation Research in Education; Reflections and Studies; Contributions on the occasion of SVO’s 20th anniversary (pp.75-87). The Hague, SVO.
 8. Glopper, K. de, Rijlaarsdam, G., Sturm, J. & Werts, M. (1985). International Writing Convention 1985. Verslag van een congresbezoek. SCO-cahier 32. Amsterdam: SCO.
 9. Wesdorp, H. & Glopper, K. de (1985). gele. In: A.M.L. van Wieringen (Ed.), Beeld van het voortgezet onderwijs (pp. 32-47). Assen/Maastricht, Van Gorcum.

veldgericht

 1. Glopper K. de (1985). Beste meneer Postkoop … . Leerlingen vaak in de fout bij sollicitatiebrief. Didaktief, 15, 4, 12-14.

1984

wetenschappelijk

 1. Glopper, K. de (1984). Opstelkenmerken en opstelbeoordelingen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 6(3), 176-189.
 2. Glopper, K. de (1984). Training van opstelbeoordelaars: effecten en problemen. In: H. Blok, G. Rijlaarsdam, J.B. Hoeksma & K. de Glopper (Eds.), Moedertaalonderwijs in onderzoek. Recente onderzoeksresultaten gepresenteerd op het VIOT-congres 1984. SCO-cahier nr. 28. Amsterdam: SCO.

veldgericht

 1. Blok, H. & Glopper, K. de (1984). Oud-leerlingen LBO en MAVO hebben moeite met schrijven. Didaktief, 14, 6, 4-6.
 2. Blok, H. & Glopper, K. de (1984). Oud-leerlingen LBO en MAVO over hun taalgebruik. Moer, 5, 27-34.
 3. Rijlaarsdam, G., Glopper, K. de & Kreeft, H. (1984). Functionele schrijfvaardigheidstoetsen. Een voorstel voor nieuwe examens stelvaardigheid LBO/MAVO. Levende Talen, 392, 298-305.

1983

wetenschappelijk

 1. Blok, H. & Glopper, K. de (1983). Taal voor het leven. Meningen van oud-leerlingen LBO en MAVO over hun taalgebruik. Harlingen, Flevodruk.
 2. Damhuis, R., Glopper, K. de & Wesdorp, H. (1983). Het opstelonderwijs. Stelvaardigheid in het voortgezet onderwijs: theorie en praktijk. Amsterdam: SCO, 1983.
 3. Glopper, K. de & Blok, H. (1983). Het meten van functionele taalvaardigheden: een overzicht van enkele meettechnische eisen. Interimrapport III van project SVO 0513: Functionele taalvaardigheid, een onderzoek onder jong-volwassenen naar hun behoefte aan taalvaardigheid. Amsterdam: SCO.
 4. Glopper, K. de (1983). Opstelkenmerken en opstelbeoordelingen. Onderzoek naar de validiteit van globale opstelbeoordeling. Amsterdam: SCO.

veldgericht

 1. Glopper, K. de & Blok, H. (1983). Functionele taalvaardigheid in de moedertaal. Levende Talen, 387, 630-632.
 2. Glopper, K. de & Rijlaarsdam, G. (1983). Taalbeschouwing als alternatief voor tradioneel grammatica-onderwijs? Een kritische bespreking van de ACLO-SLO nota over onderwijs in taalbeschouwing. Levende Talen, 379, 93-103.

1982

wetenschappelijk

 1. Blok, H. & Glopper, K. de (1982). Verslag van een onderzoek onder jong volwassenen naar hun behoeften aan taalvaardigheid. Interimrapport II van project SVO 0513: Functionele taalvaardigheid, een onderzoek onder jong-volwassenen naar hun behoeften aan taalvaardigheid. Amsterdam: SCO.
 2. Glopper, K. de (1982). Basic Language Skills: Do they exist? Paper delivered at the Fifth International Symposium on Educational Testing at Stirling, Scotland. SCO-cahier 9. Amsterdam: SCO.
 3. Glopper, K. de (1982). Beoordelaarsbetrouwbaarheid, een toepassing van exploratieve en confirmatieve factoranalyse. Amsterdam: paper voor het doctoraal bijvak Methodenleer & statistiek.
 4. Glopper, K. de (1982). Log-lineaire analyse van kruistabellen. Amsterdam: paper voor het doctoraal bijvak Methodenleer & statistiek.
 5. Onderzoeksgroep Tweede-Taalverwerving (1982). Interaktie en Tweede-taalverwerving. Lessen Nederlands voor anderstalige kinderen. Publikatie Instituut voor Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam, nr. 33.

1981

wetenschappelijk

 1. Blok, H. & Glopper, K. de (1981). Functionele taalvaardigheid: een literatuurverkenning. Interimrapport I van project van SVO 0513: Functionele taalvaardigheid, een onderzoek onder jong-volwassenen naar hun behoeften aan taalvaardigheid. Amsterdam: SCO.
 2. Glopper, K. de (1981). Niet-overeenstemming van onderwijzersadviezen en plaatsingen in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: paper voor het doctoraal bijvak Methodenleer & statistiek.