CV

Kees de Glopper (1956) is emeritus hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek en onderwijs hebben betrekking op de ontwikkeling van, het onderwijs in en het gebruik en de consequenties van geletterdheid. Kees de Glopper studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde (kandidaats) en Algemene Taalwetenschap (doctoraal) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1989 op het proefschrift Schrijven beschreven. Inhoud, opbrengsten en achtergronden van het schrijfonderwijs in de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. Van 1980 tot 2001 werkte hij binnen de onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, als kandidaat-assistent (1980-1983), projectleider (1983-1988), programmaleider (1988-1997), directeur onderwijsinstituut (1997-2001) en hoogleraar (1992-2001). Van 2001 tot april 2023 was hij als hoogleraar Taalbeheersing werkzaam aan de RUG. Van 2006 tot 2012 was hij aldaar directeur van het Expertisecentrum Taal Onderwijs en Communicatie (ETOC). Kees de Glopper is lid van het Meesterschapsteam Nederlands en was dat tot voor kort van de Raad voor de Neerlandistiek en van het bestuur van Levende Talen Nederlands.