Lopende promotietrajecten

Astrid van Winden: Van struikelblok naar bouwsteen. Een vakdidactisch ontwerponderzoek naar het schrijven van alinea’s voor het voortgezet onderwijs.

Bita Heshmati: A Detailed Account of Multimodal Visual Arguments.

Carien Bakker: Lesson study in de lerarenopleiding.

Melanie Hof: Onder woorden: ontwikkeling en optimalisering van schriftelijk formuleren.

Moniek Vis: Samenhangend lees- en schrijfonderwijs. Effecten van genredidactiek op de lees- en schrijfprestaties van leerlingen uit het voortgezet onderwijs.